zondag 14 maart 2010

Gewoon samen een windmolen kopen!

Iedereen - zelfs de 'klimaatscepticus' - weet dat we niet op dezelfde voet door kunnen blijven gaan met onze energievoorziening. We moeten er zuiniger en slimmer mee omgaan en zoveel mogelijk gebruik maken van duurzaam opgewekte energie.

Bij die omschakeling naar een 'klimaatneutrale' energiehuishouding speelt de overheid een belangrijke rol. De overheid kan echter niet alles. Ook bedrijven, woningcorporaties en de burgers zelf moeten aan de slag! Als je dat slim doet kan het zelfs financieel aantrekkelijk zijn.

Met een aantal vrienden hebben we daarom de stichting 'Vogelwijk Energie(k)' opgericht. Het doel van de stichting is om de Vogelwijk (100% eigenwoningbezit) ruim voor 2050, de streefdatum van de Gemeente den Haag, 'klimaatneutraal' te maken.

Als eerste stap gaan we samen met ENECO de onttakelde windmolen in Duindorp opknappen. Alle wijkbewoners - en die definitie nemen we ruim, want ook uit Duindorp en Statenkwartier kwamen enthousiaste reacties - kunnen voor € 500 participeren. In ruil krijgen ze jaarlijks € 120 korting op hun elektriciteitsrekening.

Dit weekeinde zijn we begonnen met het verspreiden van aanmeldingsbrieven in de wijk. Dat kost nog een hoop huisvlijt om al die enveloppen te vullen en vervolgens rond te brengen! (Gelukkig heb ik een enorme routine met flyeren opgebouwd de laatste tijd ;-).Lidwien, ik, Iris en Vivienne vullen de enveloppen.

De komende week ploft er bij iedere wijkbewoner een aanbod om mee te doen op de mat. We hopen op een massale respons!

Groen moet je doen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten