maandag 3 januari 2011

De PvdA-kandidaten voor de Provinciale Staten uit Haaglanden.

PvdA’ers uit de regio Haaglanden willen zich inzetten voor meer natuur en betere mobiliteit.
De PvdA heeft zeven kandidaten uit de regio Haaglanden bij de eerste twintig kandidaten op de lijst staan voor de provinciale statenverkiezingen van 2 maart.

v.l.n.r.: Petra Smits, Martin Loose, Susan Cohen
Jehoram, Frans Muijzers, Eric Borggreve, Willem Minderhout, Bahattin
Erbas.


Den Haag en het Westland
  • Petra Smits staat op plaats 5. Zij wil Zuid-Holland aantrekkelijk houden voor burgers en bedrijven, door middel van ,, goede bereikbaarheid en mix van werken en wonen.’’ Ook wil zij het voorzieningenniveau op peil houden.
  • Voor Willem Minderhout uit Den Haag, plaats 11, is het ,,slecht nieuws dat de huidige regering alle ambities op natuur- en milieugebied heeft laten varen. Het maakt de rol die de Provincie en de Eerste Kamer zouden moeten spelen wel groter dan ooit.’’
  • Mobiliteit is een probleem in het Westland, ook voor niet-autobezitters, constateert Eric Borggreve uit Wateringen. Hij staat op plaats 15. De Provincie moet ‘slimme mobiliteit’ bevorderenen fietsverbindingen verbeteren, vindt hij. ,,Werkgelegenheid enwoningbouw gaan Westland gaan soms ten koste van de leefbaarheid, rusten natuur.’’
  • Zijn medekandidate Susan Cohen Jehoram uit Den Haag staat op plaats 18. Zij is tegen ,,een tolweg A3 dwars door het Groene Hart, zoals het Kabinet en de PVV voor ogen hebben.’’

Voorburg, Zoetermeer en Kwintsheul
  • Statenlid Martin Loose uit Voorburg staat op plaats 9. Hij gaat voor duurzaamheid. Dat betekent volgens hem dat bij alle besluiten eerst moet worden gekeken naar de lange termijn, om van daaruit terug te redeneren naar datgene wat voor nu het beste is.’’
  • Frans Muijzers uit Zoetermeer staat op plaats 12. Hij wil de leefbaarheid binnen de steden en dorpen op peil houden door meer groen in de wijken. ,,Wijkgroen zorgt voor ‘natuurlijke buffers’ tussenbebouwing en het stemt de bewoners tevreden. Een (Zoetermeerse) stemop de PvdA is ook een stem voor solidariteit met kwetsbaren, vindt Frans.
  • Bahattin Erbas uit Kwintsheul staat op plaats 17. Hij wil een politiek klimaat scheppen ,,dat recht doet aan onze multiculturele samenleving.’’ Hij constateert een kloof tussen burger en provincie. Provinciale bestuurders moeten meer de maatschappij in, zegt Bahattin.
De complete lijst is te vinden op www.zuidholland.pvda.nl. Tonny van
de Vondervoort is lijsttrekker.

1 opmerking:

  1. I was searching for loan to sort out my bills & debts, then i saw comments about Blank ATM Card that can be hacked and withdraw money from any ATM machines around you anywhere in the world . I doubted thus but decided to give it a try by contacting united blank atm hack card they responded with their guidelines on how the card works. I was assured that the card can withdraw $5,000 instant per day & was credited with$50,000,000.00 so i requested for one & paid the delivery fee to obtain the card, after 24 hours later, i was shock to see the Courier agent in my resident with a parcel {card} i signed and went back inside and confirmed the card work's after the agent left. This is no doubts because i have the card & has made used of the card. Contact these email if you wants to get rich with this....Via email: unitedblankatmhackcard@gmail.com  

    BeantwoordenVerwijderen