donderdag 23 februari 2012

Fanmail


Stop Particratie stop_de_particratie@hotmail.com

Beste Regent,

Wij hebben als Wakkere Burgers kunnen vasttellen dat u het niet kan
laten de werkelijkheid te verdraaien uit politiek gewin.

Wij hebben getracht onze reactie op uw Blog te zetten ...
Blijkt enkel maar een Spui(t) instrument te zijn om u zelf en uw poliiteke vrienden te bevredigen.
Zoals toen u de PvdA-Website beheerde en er reacties die er toe deden verwijderde - wegens gevaarlijk voor pluche-gewin.

Wij dagen u uit om uw verdraaing van de werkelijkheid ten aanzien van de Heer Labouche te corrigeren
door onze reactie hierop te plaatsen. Die u vindt na dit bericht. Dank U

Het kan ook een aanzet zijn voor u om eens na te denken hoe u werkzaam bent in een versteend verachterlijkt politiek bestuurs- en kiessysteem ( nog altijd geen mogelijkheid om onze bestuurders zelf en rechtstreeks te kiezen - zo 19 de eeuws, ontstaan in de deal tussen Libreaal Thorbecke en Koning Willem ....).

Durft u dat debat aan gaan ?
Natuurlijk niet, want u gaat de poten onder uw eigen pluche-stoel niet wegzagen.

De Particratie als niet langer een volkdemocratisch gedragen bestuurssysteem, zal binnen enkele jaren blijken de oorzaak geweest
te zijn van de ondergang van de westerse beschaving en economie.

Wellicht acht u zich gelukkig hiervan deel uit te maken.
Daaruit blijkt enkel uw graad van vernauwd bewust-zijn.
Zoals alle Particraten van alle regerende en bestuderen partijen.

Wat een massa verdwazing.
Over Nederland zou je kunnen spreken van het Nood-Korea aan de Noordzee; miljoenen gehypnotiseerd , door
een tot nep verworden democratie.

Nederland geleid door primitieve politieke volkstammen die zich bekampen zoals de archetypische volkstammen van
voor de komst van de Romeinen: de Neapiers (PvdA), de Erburonen( VVD), de Nerviers PVV),etc. 
Zelfs de dieren spelen mee met een dieren partij, wat een sprookje, een droom, een nachtmerrie zal later blijken.

Ga behoorlijk besturen Willem met een modern eigentijds bestuurs- en kiessyteem.
Maak dat de toekomst van uw salon-socialsme - of verga door de groei van de SP ( de Oost Gothen).
Ga met uw pvdA werken aan datgene waar D66 gestopt is, omdat het hun geen pluche opleverde toen zij zelf
struikelde over hun kroonjuwelen.

PvdA heeft geen toekomstg visoe, maak dat tot jullie toekomst visie: herstel van de democratie, opheffen
van de particratie, met rechtstreeks verkiwzingen van bestuurders en volksvertegenwoordigers.
Dat is is lef hebben,

Wij raden u ook persoonlijk aan even want aan mentale reflectie te doen, zulk een pathetisch stuk
met reactiebe(in)perking voortbrengen op uw Blog noopt tot zelfreflectie.

Succes er mee, hierna onze reactie als Wakkere Burgers op uw zeer laag bij de gronds schrijfseltje,
nog steeds niet verandert in al de jaren, spijtig.
Wordt volwassen en wijs man, u heeft de leeftijd.

Met liefde en licht,

De Wakkere Burgers


Beste Willem,

Geachte Heer Willen u fiets er weer totaal naast, omdat u tot de leugen behoort die regeert. Dat zij onze Konigin al : de leugen regeert.

Labouche heeft voor het loon voorzien van fractiemedwerker bewijsbaar gewerkt en heeft daarvoor o.a. een rapport gepresenteerd inzake vernieuwing en modernisering, actuelisering van Welzijn.

Als de "grote" politieke fracties er niets mee doen uit politieke spelletjes rancune ligt dit niet aan de Heer Labouche - maar aan de dommigheid te blijven regeren en te besturen met een versteend verachterlijkt systeem ui 1848.

Waarbij zetel gewin en behoud steeds voorgaat op wat de burgers echt nodig hebben.

Door de huidige particratische spelletjes komt de burger slechts op de vijfde plaats in de pikorde.

Type eens de Labouche in in de gemeentelijke stukken dan zul je zien wat hij als raadslid daadwerkelijk aan werk verzet heeft.
Dit vooral nadat hij na vijf maanden Leefbaar den Haag verlaten heeft, wegens een fractie die niet werkbbaar was.

Dat hij uw partij de PVdA regelmatig aanpakte, maar ook goed met hen samenwerkte zoals met uw PvdA Diva Mevrouw Klijnsma is ook easy na te gaan in de gemeentelijke archieven.

Raadswerk bestaat geboeket in gemeentelijke stukken onder 19 - a 21 uur werken voor een gemeente als Den Haag.
Aantoonbaar heeft de Heer Labouche de uren gewerkt waarvoor hij als medewerker door de fractie Leefbaar Den Haag werd aangeworven.
(Arbeidsrecht grandeerde hem dat en er was geen verbod - in procesgang zou de gemeente Den Haag,
ondanks de ongebreidelde iznet van de jruidische medewerkers aan de politieke spelletjes verloren hebben - en juist die politieke spelletjes blootgelegd hebben)
Vergeet ook niet de politieke corruptie van de Haagse Courant in die tijd met zittende politieke macht en de politieke strekking van de toenmalige hoofdredacteur.
Als het in de krant staat - dan is het waar he Willem als het u en uw PvdA goed uitkomt, toch ?

Ook als raadslid verzette Labuche meer uren dan die 20tal die verodnersteld wordt.
Daar hij als eenmansfracties alle commissies zelf moest doen.

T.z.z. Herinner u Heer Willem dat die zelfde VVD in samenwerking met uw PvdA en het CDA een VVD gemeenteraadslid van Leiden aanstelde om te gaan lobbyen voor de gemeente Den Haag op het Binnehof... raadslid van een andere gemeente lobbyen voor Den Haag ..  van een VVD karikatuur gesproken.

Dus die heer Smits ( wethouder van uw stad) zou beter eens in eigen politieke volkstam kijken alvorens hij met zijn uitspraken van zichzelf een karikatuur maakt - want hij was toen zelf VVD-fractievoorzitter.

Van postjes en zakkenvullerei binnen eigen klassiek politieke volkstammen gesproken.
Hoe was dat weer met Mevrouw Albayrak ?

Benieuwd of u een held bent heer Willem en deze reactie laat staan van een burger die die Labouche wel heeft weten waarderen voor zijn werk.

Wordt getekend de Wakkere burger.

PS In Bijlage de foto die voor u past bij uw blog artikel - best te plaatsen boven de foto van Labouche

Geen opmerkingen:

Een reactie posten